Saturday, September 11, 2010

Hei horunger

Jeg var på biblioteket på onsdag og lånte den nyeste boka til Bård Torgersen, og på siden 14 står:

På mars ville jeg veid to hundre og ti kilo
jupiter ett hundre og syttini
sola
dette er rent hypotetisk
det er jo så varmt der
men likevel
tjueto tusen fire hundre og nitti
merkur tjueni
pluto fem

No comments:

Post a Comment