Saturday, June 26, 2010

størrelser

Hvis vi sier at vårt solsystem er på størrelse med et knappenålshode, på en tiendedels millimeter, vil melkeveien vi ligger i være en mil i diameter. Det tar et menneske i normal gangfart ca 1 ½ time å gå en mil.

Vi har prøvd å skanne inn noen av fanzinebidragene, men skanner og printer ville ikke samarbeide, så vi spiste is i stedet. Vi kommer sterkere tilbake! Her er en fin robot så lenge:

No comments:

Post a Comment